המועצה מכירה בחשיבות המסע לפולין ולכן, תעניק מלגה של 500 ₪ לכל תלמיד/ה שישתתפו במסע. לקבלת המלגה, יש להעביר אישור המעיד על השתתפות במסע ממוסד הלימודים, לגב' הדסה אברהם במייל:
hadas.a@hevel-yavne.org.il.

יש להגיש את הבקשה לקבלת המלגה בשנת הנסיעה של התלמיד/ה למסע בפולין. המלגה תינתן בעבור אותה השנה הקלנדרית בה השתתף/ה התלמיד/ה במסע.