מועצה אזורית חבל יבנה רואה בסטודנטים תושבי החבל את הכוח המוביל.
מתוך רצון לסייע ולהקל על הסטודנטים בלימודיהם ומתוך רצון לסייע לאוכלוסיות השונות מפעילה המועצה את תכנית "חי"ל" אשר תשלב סטודנטים בפעילות שהיא תרומה לקהילה.
ח"יל היא תכנית מלגות לסטודנטים בני ובנות החבל המתגוררים באזור, אשר יעסקו בפעילות כתרומה לקהילת הילדים, נוער וקשישים. בכל שנה יינתנו 10 מלגות בלבד. 

בלהה בריינס
רכזת מלגת חי"ל בחינוך

אורלי אהרוני
רכזת מלגת חי"ל ברווחה

שורי לוי
רכזת מלגת חי"ל בספורט