מועצה אזורית חבל יבנה שמה לה למטרה להגדיל את כמויות המחזור בשטחה, ולהקטין את כמויות האשפה הנשלחות להטמנה. על מנת להגיע ליעד המבוקש, עלינו למחזר פסולת הניתנת למחזור ככל הניתן.

בקבוקי פלסטיק ומיכלים

בקבוקי פלסטיק ומכלים
ניתן להשליך אל מכל המחזור בקבוקי פלסטיק ומכלים הנכנסים בחורים שלמכל (עד 5 ליטר).
יש להקפיד כי הבקבוקים והמכלים מרוקנים מתכולתם.
בקבוקי הפלסטיק נשלחים למחזור במסגרת ההסכם עם תאגיד "תמיר".

 

זכוכית
מיכל הזכוכית צבוע בצבע סגול, וניתן להשליך אליו צנצנות ובקבוקים המתאימים לגודל החור במיכל.
מוצרי הזכוכית נשלחים למחזור במסגרת ההסכם עם תאגיד "תמיר".

זכוכית

נייר וקרטון

נייר
מכלי איסוף לפסולת נייר מיועדים לאיסוף נייר עיתון, אריזות קרטון דקות (אריזות קורנפלקס וכד').
פסולת הנייר נשלחת למחזור במסגרת ההסכם עם תאגיד "תמיר".

קרטונים
למיכל איסוף הקרטונים ניתן להשליך קרטונים בלבד. יש להימנע מהשלכת קלקרים או ניילונים יחד עם מיכל הקרטון.
מומלץ לשטח את ארגז הקרטון לפני השלכתו למכל המחזור.
הקרטונים נשלחים למחזור במסגרת ההסכם עם תאגיד "תמיר".

 

אלקטרוניקה
למיכל הפסולת האלקטרונית ניתן להשליך מוצרי חשמל כמו מחשבים, צגים, טלוויזיות וכד'.
הפסולת האלקטרונית נשלחת לתאגיד "אקומיוניטי" הנעזר בפירוק הרכיבים היקרים באנשים עם צרכים מיוחדים.

אלקטרוניקה

הפח הכתום

הפח הכתום
הפח הכתום מיועד לאריזות כלליות, כולל: קופסאות שימורים ופחיות של מוצרי אוכל, שקיות ניילון, בקבוקי פלסטיק (שאינם בקבוקי שתייה), אריזות חטיפים וממתקים, ועוד.
חשוב להימנע מהשלכת פסולת אחרת לפח הכתום.
פסולת הפח הכתום נשלחת למחזור במסגרת ההסכם עם תאגיד "תמיר".

סוללות
מיכל הסוללות הוא מיכל קטן, הנמצא בעמדת המחזור או בצרכנייה.
הסוללות נשלחות לתאגיד " אקומיוניטי" הנעזר בפירוק הרכיבים היקרים באנשים עם צרכים מיוחדים.

 

טקסטיל

טקסטיל
במיכל איסוף הטקסטיל ניתן לשים בגדים, תיקים ונעליים.
הפריטים שבמיכל נשלחים לחברות אשר מבצעות מיון. פריטים באיכות טובה נשלחים לשימוש ביד שנייה והשאר למחזור.
למען הקטנת נפח האשפה ולשמירה על הסביבה.