מחלקת הביטחון במועצה שומרת על ביטחון התלמידים במועצה.

 • אחריות על ביטחון בטיחות והיערכות לשעת חרום
 • הפעלת מערך מאבטחים, פיקוח, ביקורת והדרכה בבתי הספר ובגני הילדים
 • וידוא קיומם ותקינותם של מרכיבי ביטחון במוסדות.
 • קיום תרגילי הג"א ארציים ותרגילים מקומיים הכוללים תרגולים מכינים בכל מוסד חינוכי.
 • אבטחת אירועים ופעילויות במרחב.
 • עדכון תיקי שטח ותיקי בטחון מוסדיים
 • בניה הטמעה ומעקב לתכנית עבודה שנתית. 
 • הדרכת מטה חירום בית ספרי
 • כתיבה והטמעת נהלי חרום – למוסדות בהתאם לתרחישי החרום בכללם סדר פעולות בהישמע אזעקה, ברעידת אדמה ובשריפה.

בטיחות במוסדות החינוך והחוגים

מחלקת הביטחון פועלת לשמירת הבטיחות במעונות, גנים, בתי ספר, חוגים ומועדוני נוער.

 • הפעלת מערך בטיחות הכולל קבלני משנה לצורך בניית סביבת לימודים בטיחותית הכוללת פיקוח ביקורות והדרכה.
 • התאמת המתקנים לפעילות ושמירה על סביבה בטוחה.
 • מבדקים תקופתיים לציוד כיבוי אש ומערכות גילוי, ציוד והדרכות ע"ר והפעלת יועץ בטיחות.
 • נהלי עבודה והדרכות לצוותי המתקנים