גזברות

דורון לוז
גזבר המועצה

הנהלת חשבונות

ללה מואיסייב
מנהלת חשבונות
יבגניה מאנדל
מנהלת חשבונות
דניאלה אוחיון
מנהלת חשבונות

רכש

עדן כהן
מנהלת מחלקת רכש