גזברות

דורון לוז
גזבר המועצה

הנהלת חשבונות

חדוה דיסטל
מנהלת חשבונות ראשית
ללה מואיסייב
מנהלת חשבונות
יבגניה מאנדל
מנהלת חשבונות
זהבה מרטין
חשבת שכר

רכש

עדן כהן
מנהלת מחלקת רכש