כחלק משירותי המחלקה, מוצעים לבני נוער ומשפחותיהם טיפולים והדרכה בתחום ההורות, קשיים רגשיים, חברתיים ותפקודיים. המחלקה משלבת ילדים ובני נוער במסגרות פנימייתיות טיפוליות, מסייעת במימון טיפולים רגשיים ומפעילה את תכנית תה"ל המיועדת למשפחות עם ילדים בעלי לקויות למידה, ADHD וקשיים רגשיים.