קציני הביקור הסדיר (קב"סים) אחראים על אכיפת חוק לימוד חובה ומניעת נשירה של תלמידים על-ידי טיפול ומעקב בתוך בתי הספר בשיתוף צוותי החינוך וגורמים מקצועיים נוספים.
הקב"סים מסייעים בשיבוץ תלמידים תושבי המועצה למוסדות החינוך בעת הצורך, ובייעוץ בעת פערים בין בית הספר לתלמיד.
הסיוע ניתן לתלמידים הלומדים במוסדות המועצה ומחוצה לה.

נמרוד אושרוביץ
קב"ס