אני יודע/ת מהם הקשיים של ילדי/ ילדתי * שדה חובה
אני מבין/ה את משמעות הקשיים עמם מתמודד/ת ילדי/ילדתי * שדה חובה
ילדי/ילדתי מתמודד/ת בהצלחה עם הקשיים שניצבים בפניו * שדה חובה
אני מרגיש/ה שעם תמיכה והדרכה אצליח לעזור לילדי/ילדתי * שדה חובה
אני מאמין/ה ביכולתו/ה של ילדי/ילדתי להצליח בלימודים * שדה חובה
אני מאמין/ה ביכולתו/ה של ילדי/ילדתי להצליח מבחינה חברתית * שדה חובה
אני מאמין/ה שילדי/ילדתי ת/יצליח בחיים * שדה חובה
יש לי כלים להתמודד עם הקשיים של ילדי/ילדתי * שדה חובה
הסביבה שלי תומכת ומסייעת לי בהתמודדות עם הקשיים של ילדי/ילדתי * שדה חובה
אני משתף/ת את הסביבה הקרובה (משפחה/חברים) בקשיים הנלווים לגידול ילדי/ילדתי * שדה חובה
אני מרגיש/ה "בודד/ה במערכה" בכל הנוגע לקשיים של ילדי/ילדתי * שדה חובה
עיקר הנטל בהתמודדות עם הקשיים של ילדי/ילדתי מוטל עליי. * שדה חובה
עיקר הנטל בהתמודדות עם הקשיים של ילדי/ילדתי מוטל על בן/בת זוגי * שדה חובה
אני מתקשה לדמיין את ילדי/ילדתי מצליח/ה בבית הספר * שדה חובה
חסר לי ידע בהתמודדות עם הקשיים של ילדי/ילדתי * שדה חובה
הייתי רוצה לקבל תמיכה והדרכה בכל הנוגע להתמודדות עם הקשיים של ילדי/ילדתי * שדה חובה
אני חושב/ת שאין לילדי/ילדתי קשיים * שדה חובה
אני מרגיש/ה שאני מתמודד טוב מאוד עם הקשיים של ילדי/ילדתי * שדה חובה
לפעמים אני מרגיש/ה שעייפתי ואין לי כוחות להתמודד עם הקושי של ילדי/ילדתי * שדה חובה
אני מצליח/ה לראות במה הילד/ה שלי טוב/ה * שדה חובה
אני מוצא/ת את עצמי כועס/ת על הילד/ה שלי * שדה חובה