מחלקת שירותים חברתיים הקימה ומובילה את מערך הצח"י (צוות חוסן יישובי) במועצה ואחראית להכשרות, השתלמויות ותפעול מערך הצח"י בשגרה ובחירום.
מנהלת המחלקה משמשת כראש מכלול אוכלוסייה בחירום ומנהלת את מערך המענים והצרכים ברמת הקהילה והפרט.

אורלי אהרוני
מנהלת מחלקת שירותים חברתיים