"יש לי מטרה עליונה לקדם את איכות החיים של תושבי חבל יבנה, להשקיע בחינוך ולהצעיד את הישובים קדימה מבלי לאבד את האופי המיוחד של החבל ואת הקשר האישי לכל תושב."
משה ליבר, ראש המועצה

מועצה אזורית חבל יבנה
תקדם ותטפח את יישוביה, תוך שמירה על צביון דתי-לאומי, חקלאי וכפרי בר קיימא, ותשמר בנוכחותה רצף של מרחב פתוח, כפרי וירוק.
תפעל לפיתוחה כממשל אזורי מוביל ויוזם, המקדם תשתית רב תחומית לצמיחת היישובים ולאיכות חיי התושבים.
תוביל לפיתוח התמחות חינוכית והיצע ייחודי למגוון קהילותיה, לסביבתה ולחברה הישראלית.

חזון המועצה

לחצו על הכותרת לפתיחה:

רבדי החזון

החינוך הפורמאלי

המועצה האזורית חבל יבנה שואפת לאפשר לילדי המועצה חינוך איכותי וערכי בתחומי המועצה, המביא לידי ביטוי את מגוון הדעות והזרמים של התושבים בה. במקרים בהם לא קיים פתרון חינוכי מיטבי בתחומי המועצה, מספקת המועצה מענה מבחוץ, ובלבד שכל תלמיד יזכה לחינוך הטוב ביותר.

החינוך הלא פורמאלי

המועצה רואה את תפקידה כעוגן של חינוך חברתי-קהילתי וערכי, בהלימה עם האופי של הישובים השונים והשינויים שהם עוברים. מקפידה לספק תעסוקה לנוער, לקדם פרויקטים של מעורבות קהילתית, לתמוך בתנועות הנוער וליצור הווי משותף, בין היתר באמצעות רכזי נוער בישובים.

פיתוח תשתיות והעלאת רמת החיים במועצה

המועצה פועלת להעלאת רמת החיים ואיכות החיים של תושבי המועצה. מקדמת בינוי ופיתוח של התשתיות בישובים, הקמת מבני ציבור ופיתוח אזורי תעשייה. משקיעה במגוון רחב של חוגים איכותיים ויוזמת פעילויות תרבות, הרצאות, טיולים והעשרה לתושבי החבל. מקדמת את הספורט במועצה ותומכת בספורט התחרותי והעממי לכל הגילאים.

העמקת הקשר בין הישובים

המועצה רואה חשיבות מיוחדת בהידוק הקשר בין יישובי החבל, הן התרבותי והן הפיזי. לשם כך מקימה המועצה שבילי אופניים בין הישובים, מפעילה אירועי תרבות משותפים ויוזמת פעילויות משותפות ורב דוריות.

טיפוח אוכלוסיות במועצה

המועצה מספקת מענה לאוכלוסיות שונות בעלות צרכים ייחודיים. בדגש על האוכלוסייה הוותיקה, במסגרת מרכז היום וביישובים עצמם.

שיפור השירות לתושבים

המועצה תופסת את תפקידה כספקית שירות לתושבים ודוגלת במדיניות של שקיפות ונגישות. בימים אלה עוברת המועצה תהליך אסטרטגי וארגוני שמטרתו לייעל את פעילותה ולספק שירות רלבנטי, מהיר וטוב יותר לכל תושב ותושב.

דלת פתוחה לראש המועצה

ראש המועצה רואה חשיבות מיוחדת בקשר האישי והבלתי אמצעי עם התושבים. מדיניות הדלת הפתוחה מיושמת הלכה למעשה בכל מחלקות המועצה ומאפשרת לתושבים למצוא אוזן קשבת ומענה לכל עניין.

סביבה ירוקה

המועצה שמה דגש על עידוד אורח חיים בר-קיימא ובשמירה על איכות הסביבה לטובת עתיד טוב יותר ואיכות חיים משופרת לדורות קדימה. המועצה חברה ב"איגוד ערים" לאיכות סביבה, פועלת לאכיפת תקנות בתחום איכות הסביבה, מעודדת מחזור ומשקיעה בחינוך הדור הצעיר תוך הסמכת כל גני הילדים במועצה כ- "גן ירוק".

מדברי משה ליבר, ראש המועצה האזורית חבל יבנה: "הרצון של כל תושבי המועצה להצעיד את החבל קדימה, מחבר את כולנו למטרה משותפת. להמשיך ולקדם את חבל יבנה, תוך שיפור מתמיד באיכות החיים, תוך השקעה בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לטובת דור העתיד ויצירת זיקה חזקה בין יישובי החבל. כל זאת, תוך שימור האופי הייחודי של כל קהילה ושימור הערכים המובילים את החבל מיום הקמתו".