מוזמנים לעיין בקבצים חיקוקי השלטון המקומי - חוקי עזר מועצה אזורית חבל יבנה