ראש המועצה
משה ליבר

גזבר המועצה
דורון לוז

מבקרת המועצה
לאה מימון

 

בית גמליאל
משה פרץ 052-3586072

בית גמליאל
אריאל בריח 050-5305808

בן זכאי
אלי גלאם 050-8213003

בן זכאי
גיא מגידיש 050-2005003

בני דרום
גבי סלומון 050-2899993

גבעת וושינגטון
יקי סעדה 054-7002020

כרם ביבנה
איתי שהם 052-6164212

ניר גלים
יששכר מקונן 052-3996732

ניר גלים
נאוה לוי 050-5510350

קבוצת יבנה
עמית חפץ 050-6998998

קבוצת יבנה
אלישע תשבי: 054-5995430