בשנת 1988 חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים.

בשנת 2005 התקבל בכנסת תיקון המתייחס לפרק נגישות ובו נקבעה החובה להנגיש לאנשים עם מוגבלויות את הגופים הציבוריים.

החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה/אפוטרופוס למקום שהוא מוסד חינוך או גן ילדים, לפי העניין, ולשירות חינוך הניתן על ידי אותו מוסד; בסעיף זה, "גן ילדים" – גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי, גן ילדים בבעלות רשות חינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק החינוך המיוחד.

למידע נוסף לחצו כאן

ההתאמות נגישות כוללות:

  1. התקנת מעלית נגישה בבניין מרכזי אחד, למעט לעניין גן ילדים.

  2. בניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה בבניין המרכזי.

  3. הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה לבניין המרכזי, בין הבניין המרכזי למבנים הסמוכים ודרכי הגישה לחצר ולאולם הספורט ולרבות כבשים בדרכי הגישה.

  4. אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת אמצעי עזר ושירותי עזר.

  5. התאמות נוספות הנדרשות כדי לאפשר לתלמיד נגישות באופן סביר במוסד החינוך או בגן הילדים בו הוא לומד (כגון: התאמות טכנולוגיות).

בהתאם לתקנות החדשות שפרסם משרד החינוך ביולי 2018, תלמיד עם מוגבלות או הורה/אפוטרופוס עם מוגבלות זכאים להגיש בקשה להנגשה. למילוי טופס בקשה לחצו כאן

למידע נוסף באתר משרד החינוך לחצו כאן