תחום מקוואות: חל איסור לאפשר טבילה במקוואות לנשים ו/ או לגברים הנדרשים להיות בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בכל מקרה העולה מן השטח כי גבר ו/או אישה הנדרשים לשהות בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות טבלו באחד מהמקוואות, יש לסגור את המקווה באופן מידי וליצור קשר עם אגף מבני דת  במשרד לשירותי דת לצורך עדכון ולקבלת הנחיות להמשך טיפול ופתיחת המקווה. מקרים חריגים מאוד וקיצוניים בהם תידרש אישה למרות היותה בבידוד לטבול, יש להפנות את הבקשה לאגף מבני דת במשרד לשירותי דת לצורך קבלת הנחיות ייחודיות.

הנחיות לשעת חרום בנושא טבילה במקווה: