במחלקת הנדסה בחבל מתעסקים ללא הרף בתכנון, ייזום, פיתוח, בינוי ופיקוח לעשיית וקידום פרויקטים רבים בחבל שלנו – למענכם.
ועדת הבניה של המועצה הינה ועדה מרחבית שורקות ובכל ענין הקשור באישורי בניה יש לפנות אליהם.
תמיד בשאיפה לשירות ברמה גבוהה המתאימה לצרכי התושבים והמועצה.

מירי רפאלי
מהנדסת המועצה
ינון עצר
מנהל פרויקטים ופיקוח