אנו במועצה הדתית מספקים שירותי דת לתושבים, מקדמים ומפתחים באופן תמידי את החיים הרוחניים והמסורתיים בשבילכם תחת המשרד לשירותי דת ובפיקוחו. אנו רואים את החיים הרוחניים כחלק ממכלול החיים של תושבי החבל. המועצה הדתית מפתחת ותומכת בפעילות תרבותית מסורתית ביישובכם, בתחזוקת מבני דת ופועלת לצד הרבנות הראשית לישראל והרבנות המקומית.

הרכב המועצה הדתית

לחצו על הכותרת לפתיחה:

הרכב המועצה הדתית

אופיר בוכניק, יו"ר (בית גמליאל)
הרב האיזורי של מועצה דתית חבל יבנה, הרב אליהו סלומון (בית גמליאל)

ציפי פלהנדלר (ניר גלים)
אפי עובדיה (בן זכאי)
רמי בן ארצי (בני דרום)
יעקב שוקרון (כרם דיבנה)

מזכירת הרב/ממונה המועצה: אדוה - בענייני נישואין/ כשרויות בלבד - 08-8622146