להלן מספר הנחיות והבהרות, שהקפדה עליהן תאפשר שמירה על סביבה נקייה נטולת מפגעים.

  • גזם וגרוטאות יש להוציא יום לפני יום הפינוי הקבוע, בשעה 16:00 ועד יום הפינוי בשעה 07:00 בלבד.
  • יש להודיע מראש על פינוי גזם גדול (שתי כפות ומעלה) למוקד הרשותי באתר המועצה או בטלפון 08-6531747 
  • יש להניח את הערימה בחזית הבית, באופן שאינו חוסם את המעבר להולכי הרגל ואינו מפריע לתנועה.
  • אין להניח ערמות גזם מתחת לחוטי חשמל ובקרבת צנרת מים או קופסאות תקשורת.
  • הפינוי יתבצע רק כאשר לא יהיה ספק לפגיעה ברכוש פרטי ולכן יש למקם את הערימה במרחק סביר ללא הפרעה לאיסוף.
  • את העלים יש לאסוף בשקיות ולא להשאירם בתפזורת.

שימו לב! הוצאת פסולת שלא במועד צפויה לקנס על-פי החוק.