ביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חרום

מחלקת הביטחון במועצה פועלת בתיאום ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון והחרום הפועלים במרחב בהתאם להנחיות משרדי הממשלה הרלוונטיים
לצורך הקניית ביטחון ושיפור תחושת הביטחון האישי ביישובי המועצה.
אנו פועלים למען תושבי האזור וביטחונם ונכונים לסייע ולפעול בשיתוף הקהילה

שלמה לחר
מנהל מחלקת הביטחון
וקצין ביטחון המועצה

מרכז שיטור מג"ב
מפקד המש"ק: יגאל גדקר
שוטר אשכולי: אמנון קסאי
מפקד בסיס ההפעלה: רן פריינטה
טלפון: 088-622136

רפואת חרום סניף "איחוד הצלה"
ראש הסניף: מאיר בראל
סגן ראש הסניף: ניר בטר