לשמירת ביטחונכם פועלת המועצה בקשר ישיר עם מתנדבים מיישובכם.

  • הרחבת הפעילות במתמי"ד ('מתנדבים במדים')  חיזוק בסיס ההפעלה המועצתי והכשרת מתנדבים.
  • הרחבת הפעילות באיחוד הצלה ( מתנדבי רפואת חרום) חיזוק נקודת ההפעלה וגיוס מתנדבים 
  • פגישות עם ועדי היישובים בנושאי ביטחון היישובים
  • פגישות וסיורים עם נציגי הישובים
  • עבודה מול המשטרה, משרד הפנים ופיקוד העורף להגדלת תקציב למרכיבי ביטחון
  • תיאום והפעלת מג"ב, משטרת ישראל וצה"ל לשיפור ביטחון היישובים, מיקוד בעיות ומתן טיפול נקודתי באירועים חריגים
  • שילוב והרחבת הפעילות של סיורי הביטחון, לטובת הישובים והתושבים הן בחיי היומיום והן במצבי כוננות ואירועים חריגים
  • מניעת גניבות חקלאיות
  • טיפול ותיאום מול כיבוי אש מהמרחבים השונים
  • אבטחה בפעילויות המועצה; טיולים ואירועים שונים