מנהלת המחלקה: נופר גואטה
 

הרשות לביטחון קהילתי הינה זרוע ביצוע אזרחית של המשרד לביטחון פנים, הפועלת במסגרת המועצה אזורית חבל יבנה. הרשות לביטחון קהילתי אמונה על הגברת הביטחון האישי של התושבים, תוך צמצום תופעת אשר פוגעות במרקם החברתי כגון ונדליזם, שוטטות, אלימות, סמים, אלכוהול .

פעילות הרשות נעשית בכל היישובים ועם כל הקבוצות השונות באוכלוסייה, ובשיתוף פעולה עם כלל המחלקות והיחידות במועצה.

נופר גואטה
מנהלת הרשות לביטחון קהילתי