בתחום זה פועלת המחלקה בשתי רמות: ברמת הפרט – טיפול אישי או קבוצתי הכולל ליווי במשברים סביב אובדן, בדידות ושינוי רמה תפקודית, יחסים במשפחה ועוד. ברמה הקהילתית - המחלקה מפתחת ומנהלת את תכניות לאזרח הוותיק בקבילה, כגון: "קהילה תומכת" ו- "תעסוקה ביתית"  לאזרח הוותיק בשיתוף העמותה למען החבר הוותיק, מסייעת למועדונים ביישובים במימון סדנאות ומפעילה תכניות נוספות בעלי אופי משתנה, בין היתר: קבוצה לאלמנות, בבליותרפיה – שירים כראי לחיים.

20.09.24 - הנחיות לבני משפחה מטפלים בתקופת סגר.pdf