line-separator

לוח אירועים

אירועים קרובים

מה חדש

קול קורא למתן תמיכות

קול קורא למתן תמיכות

אגרת השירותים הנוספים בחינוך לשנה"ל תשע"ו

אגרת השירותים הנוספים בחינוך לשנה"ל תשע"ו

חבל יבנה בין המועצות האזוריות בעלות היציבות הפיננסית הגבוהה בישראל

חבל יבנה בין המועצות האזוריות בעלות היציבות הפיננסית הגבוהה בישראל

בדירוג השנתי שערכה חברת BdiCoface לבדיקת האיתנות הפיננסית של עיריות ומועצות מקומיות, דורגה המועצה האיזורית חבל יבנה במקום ה-13 מתוך 256 רשויות מקומיות בישראל.

לקראת יום הניקיון הבינלאומי

לקראת יום הניקיון הבינלאומי